Advies

Vanuit verregaande betrokkenheid bij onze klanten bieden wij advies op terreinen zoals kostprijscalculatie, begrotingsopzet, investeringsanalyse, ondernemingsplannen enzovoorts. Onze dienstverlening gaat ook veel verder dan verwerken, rapporteren en aangiften. Onze ervaringen met vele ondernemingen, maar ook onze ongebreidelde interesse en kritisch insteek bieden kennis en inzicht en staan ter beschikking van onze klanten.

Herkenbare situaties (we noemen er enkele):

Je werkkapitaal beheersen

Werkkapitaal is is het verschil tussen voorraden, debiteuren en liquide middelen enerzijds en crediteuren en andere kortlopende schulden van een bedrijf anderzijds. Als het een onderneming goed gaat, neemt het aantal debiteuren toe. Het is van levensbelang hun betaalgedrag onder controle te hebben; tegenover deze te incasseren inkomsten staan immers uitgaven die afgerekend moeten worden. Hannot zorgt voor de juiste balans die de onderneming financiële ruimte geeft.

Beheers je kosten door de juiste prioriteiten te stellen

Bijna iedere ondernemer maakt het een keer mee te moeten zeggen: “er moet bezuinigd worden”. Maar hoe doe je dat en waarop kun je het beste bezuinigen? En hoe voorkom je dat zich dit herhaalt in de toekomst?
Op dit soort momenten is het prettig als een “externe” partner mee kijkt. Kosten moeten beoordeeld worden op hun bijdrage aan de onderneming. We spreken van directe kosten, indirecte-en financieringskosten. Draagt hun resultaat voldoende bij of kan er geschrapt worden? Beslissingen die pijn doen soms, maar noodzakelijk zijn. Een blik van buitenaf zorgt voor een rationele beoordeling.

De geldstroom naar de Belastingdienst beheersen

Belasting betalen is nooit leuk. Probeer daarom te betalen wat en wanneer het jou uitkomt. Neem inkomstenbelasting (IB en VPB). Deze zijn te ‘timen’. Door het inzicht in jouw onderneming, dat Hannot je biedt, kunnen we dit zoveel mogelijk plannen en verrassingen voorkomen. Misschien is het verstandig om de voorlopige aanslag tussentijds aan te passen omdat het nu juist net even niet goed uitkomt of omdat er nu juist even ruimte is. We brengen de mogelijkheid voor je in beeld en overleggen met je.
Ook als je, vóór je bij Hannot kwam, te maken hebt gehad met een financieel adviseur die jou deze optie niet bood, kunnen we de ‘schade’ beperken door bijvoorbeeld betalingsregelingen te treffen en cash flow prioriteiten vast te stellen.

Herfinancieren van de onderneming

Een stap die helaas soms genomen moet worden door ondernemingen, maar die steeds moeizamer gezet kan worden doordat banken in toenemende mate afhaken op dergelijke bancair-primaire taken. Onmogelijk is dit echter niet, belangrijk is om te weten wat nodig is bij een financieringsaanvraag. Informatie van de onderneming moet verzameld en geïnterpreteerd worden, maar allereerst moet de juiste vorm van financiering gevonden worden. Hannot helpt je door dit ingewikkelde proces.

Eindelijk tijdig weten waar je onderneming financieel staat

Een onderneming leiden zonder informatie over de financiële situatie, is als een auto besturen met de ogen dicht. We noemen deze informatie dan ook management-en stuurinformatie. Hoe verkrijg je die? Wat is van belang? Wat zijn gevolgen? Wat kun je er mee?
Vragen die Hannot voor je beantwoordt. We geven je strategisch inzicht waarmee je verder kan.

Voor zo weinig mogelijk geld maximale support

Een verplicht en ingewikkeld onderdeel van iedere onderneming dat tijd en geld kost maar niet direct zichtbaar bijdraagt aan het resultaat. Hannot maakt dit resultaat zichtbaar. We houden het simpel en betaalbaar. Registratie van transacties en alles wat daarbij hoort, is ons vak.
Jij doet waar jij goed in bent, wij zorgen voor de rest.

Overstappen naar ons ingewikkeld? Wij doen het gratis voor je

Je bent eigenlijk niet tevreden met je adviseur maar ziet op tegen de overstap. Dat brengt werk met zich mee, kost energie en bovendien: je werkt al zo lang samen.
Het belang van juist financieel advies is echter zo groot dat, ook al is dit zomaar niet gedaan, een overstap soms echt moet gebeuren.
Hannot maakt het je makkelijk. Wij doen het werk en zien dat als investering in onze relatie. Of het nou gaat om administratie, fiscale zaken of andere uitdagingen: Kom maar op!

In contact komen?

14 + 15 =